Obrót energią
Oferta dla WOD-KAN

Sprzedaż zielonej energii

Spółkom z branży WOD-KAN posiadającym własne źródła energii oferujemy opracowanie i wdrożenie modelu bilansowania energii w formule autokonsumpcji w wielu PPE. Usługa polega na opracowaniu bilansu energetycznego przedsiębiorstwa zawierającego profile dobowo-godzinowe produkcji i zużycia energii, a następnie opracowaniu i wdrożeniu modelu bilansowania energii polegającego na dostawach własnej energii do własnych PPE za pomocą publicznej sieci OSD. Wdrożenie modelu przynosi wymierne korzyści finansowe w postaci braku obowiązku umarzania świadectw pochodzenia od części zużytej energii elektrycznej.

Bilansowanie rozproszonych PV

Usługa oferowana przedsiębiorstwom z branży WOD-KAN posiadającym wiele rozproszonych instalacji PV. Oferujemy innowacyjną usługę bilansowania nadwyżek energii wytworzonej w instalacjach PV i wykorzystaniu ich w innych PPE przedsiębiorstwa, które nie posiadają instalacji PV. Zapewniamy dostawę brakującej w bilansie ilości energii elektrycznej poprzez dostawy oparte o ceny godzinowe indeksowane cenami RDN Towarowej Giełdy Energii. W ten sposób przedsiębiorstwa ograniczają koszty energii elektrycznej. Klienci otrzymują szczegółowe godzinowe rozliczenia energii elektrycznej.

Budowa elektrowni PV

Przedsiębiorstwom z branży WOD-KAN planującym inwestycję w elektrownię PV zapewniamy kompleksowe wsparcie w jej budowie. Zapewniamy dostawę najwyższej jakości komponentów, wykonanie elektrowni, usługę bilansowania handlowego, sprzedaż energii, możliwość powiązania Wytwórcy z Odbiorcą w ramach umowy PPA.

Zobacz także

Oferta dla Odbiorców

Działalność Energynat w obszarze obrotu energią elektryczną wyróżnia przede wszystkim indywidualne podejście do klienta i elastyczna oferta produktowa.

Oferta dla Wytwórców

Oferta dla Klastrów energii

Oferujemy usługę koordynatora klastra energii, tj. kompleksową obsługę klastrów energii w zakresie koordynacji działań, realizacji projektów i budowy lokalnego rynku energii w oparciu o korzyści wynikające z nowelizacji ustawy OZE i możliwości, jakie daje transformacja rynku energii.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Dołącz do newslettera Energynat Obrót

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość