Obrót energią
Oferta dla Wytwórców

Usługi w obrocie energią

Oferujemy kompleksowe usługi w obrocie energią elektryczną w oparciu o indywidualnie opracowane modele uczestnictwa w rynku energii. Nasze produkty elastycznie dostosowujemy do potrzeb klienta oraz nieustannie zmieniającego się rynku energii. Przejmujemy na siebie ciężar obowiązków spoczywających na wytwórcach, tj. prognozowanie, raportowanie, monitorowanie oraz rozliczenia. Opracowujemy optymalne modele sprzedaży energii, takie jak RDN, rynek terminowy, rynek bilansujący, stała cena lub umowa PPA.

Usługi okołoenergetyczne

Oferujemy stałe wsparcie merytoryczne w zakresie zasad funkcjonowania rynku energii oraz zachodzących zmian legislacyjnych podczas całego okresu współpracy z Wytwórcami. Ponadto oferujemy pełną gamę usług okołoenergetycznych tj. prognozowanie SOGL, monitoring trendów i cen na rynku energii, składanie wniosków do ZRSA, składanie wniosków i raportowanie do URE. Dzięki przyjętym rozwiązaniom IT nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie.

Umowy PPA

Usługa bilansowania handlowego

Usługa ta jest skierowana do Wytwórców energii elektrycznej, którzy sprzedają energię do określonego podmiotu i potrzebują skorzystać z usługi bilansowania handlowego. Oferujemy pełny pakiet usługi bilansowania handlowego z możliwością automatycznego składania grafików handlowych. Ponadto oferujemy wsparcie w opracowaniu planów produkcji. Wszystkie operacje planistyczne i rozliczeniowe odbywają się przy pomocy systemu IT opracowanego dla rynku bilansującego.

Bilansowanie magazynów energii

Jako jedna z nielicznych na rynku spółek obrotu, oferujemy aktywną współpracę z Wytwórcami posiadającymi magazyny energii. Oferujemy planistykę pracy magazynu w odniesieniu do arbitrażu cen godzinowych rynku energii. Uzupełnieniem oferty jest możliwość uczestnictwa magazynu w rynku mocy. Posiadamy dedykowany system do obsługi magazynów, zapewniamy komunikację, sterowanie i integrację z magazynem za pomocą systemów SCADA lub EMS.

Budowa elektrowni PV

Deweloperom elektrowni PV zapewniamy kompleksowe wsparcie w budowie elektrowni PV. Zapewniamy dostawę najwyższej jakości komponentów, wykonanie elektrowni, usługę bilansowania handlowego, sprzedaż energii, możliwość powiązania Wytwórcy z Odbiorcą w ramach umowy PPA.

Zobacz także

Oferta dla Odbiorców

Działalność Energynat w obszarze obrotu energią elektryczną wyróżnia przede wszystkim indywidualne podejście do klienta i elastyczna oferta produktowa.

Oferta dla klastrów energii

Oferta dla WOD-KAN

Oferujemy świadczenie kompleksowej usługi bilansowania handlowego przedsiębiorstwa posiadającego status sprzedawcy energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwala na wdrożenie modelu autokonsumpcji wytworzonej energii w wielu punktach poboru energii należących do przedsiębiorstwa.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Dołącz do newslettera Energynat Obrót

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość