Oferujemy napędzane technologią,
kompleksowe rozwiązania i usługi w obrocie energią elektryczną

Jesteśmy koncesjonowaną spółką obrotu energią elektryczną. Naszym Klientom oferujemy specjalistyczne usługi w obrocie energią bazujące na indywidualnych i elastycznych modelach uczestnictwa w rynku energii, tj. autokonsumpcję, bilansowanie OZE na wiele PPE, obsługę umów PPA, obsługę magazynów energii czy też nowe produkty na rynku mocy. Jako jedna z nielicznych spółek obrotu w Polsce oferujemy dostęp do indywidualnie opracowanej platformy IT umożliwiającej komunikację z systemami SCADA do optymalizacji i zarządzania pracą źródeł wytwórczych, urządzeń odbiorczych oraz magazynów energii. Nasze działania oparte są przede wszystkim na kompetencjach, wiedzy merytorycznej, jak również na innowacyjnym podejściu do zachodzących głębokich zmian na rynku energii.

Oferta dla Wytwórców

Usługi w obrocie energią elektryczną

Oferujemy kompleksowe usługi w obrocie energią elektryczną w oparciu o indeksy TGE, SPOT TGE oraz uzgodnione warunki handlowe. Nasze produkty elastycznie dostosowujemy do potrzeb klienta oraz nieustannie zmieniającego się rynku energii. Przejmujemy na siebie ciężar obowiązków spoczywających na wytwórcach.

Usługi okołoenergetyczne

Oferowane usługi okołoenergetyczne obejmują rozwiązania, które wspierają optymalne planowanie i wykorzystanie zasobów energii w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz zysków po stronie wytwórców.

Umowy PPA

Oferujemy sprzedaż energii elektrycznej w formule umów PPA. Zapewniamy przygotowanie modelu uczestnictwa w rynku energii wraz z profilami produkcji i zużycia energii PPA, pełną obsługę operacyjną – od planowania po sprzedaż na rynkach SPOT i Forward TGE – i bilansowanie, a dzięki zaawansowanym systemom IT także monitoring efektywnościowy kontraktu.

Usługa bilansowania handlowego

Usługa ta jest skierowana do Wytwórców energii elektrycznej, którzy sprzedają energię do określonego podmiotu i potrzebują skorzystać z usługi bilansowania handlowego. Oferujemy pełny pakiet usług bilansowania handlowego z możliwością automatycznego składania grafików handlowych. Ponadto proponujemy wsparcie w opracowaniu planów produkcji.

Bilansowanie magazynów energii

Jako jedna z nielicznych spółek obrotu oferujemy aktywną współpracę z Wytwórcami posiadającymi magazyny energii. Zajmujemy się planistyką pracy magazynu w odniesieniu do arbitrażu cen godzinowych rynku energii. Uzupełnieniem oferty jest możliwość uczestnictwa magazynu w rynku mocy.

Budowa elektrowni PV

Deweloperom elektrowni PV zapewniamy kompleksowe wsparcie w budowie elektrowni PV – od dostawy najwyższej jakości komponentów, przez wykonanie elektrowni, usługę bilansowania handlowego, sprzedaż energii, po możliwość powiązania Wytwórcy z Odbiorcą w ramach umowy PPA.

Oferta dla Odbiorców

Sprzedaż zielonej energii

Oferujemy kilka modeli sprzedaży energii pochodzącej od naszych wytwórców OZE dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. Dostawa zielonej energii może być potwierdzona gwarancją pochodzenia lub certyfikatem wystawionym przez wytwórcę OZE.

Umowy PPA

Odbiorcom energii elektrycznej oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi kontraktów PPA zawieranych pomiędzy Odbiorcami i Wytwórcami energii elektrycznej z OZE. Nasze usługi łączymy w innowacyjny sposób. Dodatkowo posiadamy własną bazę dostępnych wytwórców odnawialnych źródeł energii potencjalnie zainteresowanych kontraktacją energii w ramach umów PPA.

Własna elektrownia i bilansowanie

Oferujemy możliwość zakupu wybudowanej pod klucz i działającej elektrowni PV o elastycznej mocy wraz z usługą bilansowania energii na potrzeby własne odbiorcy w jednym lub wielu rozproszonych PPE. Dysponujemy projektami gotowymi do budowy, posiadającymi już warunki przyłączenia do sieci.

Autokonsumpcja OZE

Oferujemy usługę bilansowania handlowego odbiorcy energii, który posiada własną elektrownię przyłączoną do sieci OSD w innym miejscu niż odbiory energii. Usługa polega na wdrożeniu modelu uczestnictwa w rynku energii, w którym możliwa jest dostawa energii z własnej elektrowni przy wykorzystaniu publicznej sieci OSD w ramach autokonsumpcji.

Bilansowanie OZE na wiele PPE

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających dużą elektrownię lub wiele własnych rozproszonych źródeł energii oraz wiele własnych rozproszonych punktów poboru energii. Oferowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie wytworzonej energii we własnych punktach poboru, co dodatkowo poprawia ekonomiczną stronę inwestycji we własne źródła wytwórcze.

Zarządzanie magazynami energii

Odbiorcom posiadającym magazyn energii oferujemy możliwość dynamicznego zarządzania magazynem energii poprzez integrację z autorskim systemem IT do analizy cen energii oraz możliwości wykorzystania arbitrażu cenowego.

Oferta dla klastrów energii

OFERTA DLA KLASTRÓW ENERGII

Strategie klastrów oraz kompleksowe doradztwo

OFERTA

Usługi w obrocie energią elektryczną

OFERTA

Wdrożenie wirtualnej elektrowni w klastrze

Oferta dla WOD-KAN

OFERTA DLA WOD-KAN

Autokonsumpcja

Spółkom z branży WOD-KAN posiadającym własne źródła energii oferujemy opracowanie i wdrożenie modelu bilansowania energii w formule autokonsumpcji w wielu PPE.

OFERTA DLA WOD-KAN

Bilansowanie rozproszonych PV

Podmiotom WOD-KAN posiadającym wiele rozproszonych instalacji PV oferujemy innowacyjną usługę bilansowania nadwyżek energii wytworzonej w instalacjach PV i wykorzystania ich w PPE przedsiębiorstwa, które nie posiadają instalacji PV.

OFERTA DLA WOD-KAN

Budowa elektrowni PV

Przedsiębiorstwom z branży WOD-KAN planującym inwestycję w elektrownię PV zapewniamy kompleksowe wsparcie w jej budowie. Zapewniamy dostawę najwyższej jakości komponentów, wykonanie elektrowni, usługę bilansowania handlowego, sprzedaż energii, możliwość powiązania Wytwórcy z Odbiorcą w ramach umowy PPA.

Aktualności

Strefa wiedzy

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość