Obrót energią
Oferta dla Klastrów

Strategie klastrów oraz kompleksowe doradztwo

Usługa koordynatora klastra

Jako koncesjonowana spółka obrotu oferujemy klastrom energii usługę koordynatora klastra energii. Prowadzimy kompleksowo wszystkie procesy związane z projektami inwestycyjnymi w klastrze, przygotowaniem dokumentacji projektowej, pozyskiwaniem finansowania, wdrożeniem projektów, bilansowaniem i obrotem energią elektryczną pomiędzy członkami klastra energii oraz serwisem i utrzymaniem źródeł energii. Ponadto wdrażamy wirtualną elektrownię w klastrze.

Wdrożenie wirtualnej elektrowni w klastrze

Z punktu widzenia KSE wirtualna elektrownia stanowi zamkniętą, sterowalną całość (jednostkę), która zaspokaja lokalne potrzeby i współpracuje z siecią elektroenergetyczną OSD, co idealnie wpisuje się w ideę klastrów energii. Oferujemy kompleksowe usługi polegające na doradztwie, a następnie wdrożeniu modelu uczestnictwa w rynku energii klastra energii i jego członków przy użyciu innowacyjnych narzędzi IT do planowania i rozliczania energii elektrycznej w klastrze energii.

Zobacz także

Oferta dla Odbiorców

Działalność Energynat w obszarze obrotu energią elektryczną wyróżnia przede wszystkim indywidualne podejście do klienta i elastyczna oferta produktowa.

Oferta dla Wytwórców

Oferta dla WOD-KAN

Oferujemy świadczenie kompleksowej usługi bilansowania handlowego przedsiębiorstwa posiadającego status sprzedawcy energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwala na wdrożenie modelu autokonsumpcji wytworzonej energii w wielu punktach poboru energii należących do przedsiębiorstwa.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Dołącz do newslettera Energynat Obrót

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość