Obrót energią
Oferta dla Odbiorców

Sprzedaż zielonej energii

Jako koncesjonowana spółka obrotu oferujemy kilka modeli sprzedaży energii pochodzącej od naszych wytwórców OZE. Dostawa zielonej energii może być potwierdzona gwarancją pochodzenia lub certyfikatem wystawionym przez wytwórcę OZE. Oferujemy kilka modeli sprzedaży dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców, tj. model oparty na cenach SPOT RDN, zakup transzowy w oparciu o produkty terminowe oferowane na TGE, stała cena lub model mix. Używane przez nasz zespół profesjonalne narzędzia analityczne pomagają w precyzyjny sposób zbadać potrzeby oraz dobrać i wdrożyć optymalny model zakupu energii elektrycznej.

Własna elektrownia fotowoltaiczna wraz z bilansowaniem

Odpowiadając na potrzeby rynku mierzącego się z odmownymi odpowiedziami na wnioski o przyłączenia oraz skomplikowanym procesem formalno-prawnym, oferujemy możliwość zakupu zaprojektowanej i wybudowanej pod klucz, działającej elektrowni PV o mocy od kilkuset kilowatów do nawet kilku megawatów. Naszą ofertę uzupełnia usługa bilansowania energii na potrzeby własne odbiorcy w jednym lub wielu rozproszonych PPE. Dysponujemy ostatnimi kilkunastoma MW gotowymi do wdrożenia projektów budowlanych z szybkim terminem realizacji.

Umowy PPA

Autokonsumpcja OZE

Oferujemy usługę bilansowania handlowego odbiorcy energii, który posiada własną elektrownię przyłączoną do sieci OSD w innym miejscu niż odbiory energii. Usługa polega na wdrożeniu modelu uczestnictwa w rynku energii, w którym możliwa jest dostawa energii z własnej elektrowni przy wykorzystaniu publicznej sieci OSD w ramach autokonsumpcji, co przynosi wymierne korzyści finansowe w postaci braku obowiązku umarzania świadectw pochodzenia od części zużytej energii elektrycznej.

Bilansowanie OZE na wiele PPE

Oferta skierowana jest do przedsiębiorstw posiadających dużą elektrownię lub wiele własnych rozproszonych źródeł energii oraz wiele własnych rozporoszonych punktów poboru energii. Oferowane rozwiązanie pozwoli na maksymalne wykorzystanie wytworzonej energii we własnych punktach poboru, co dodatkowo poprawi ekonomiczną stronę inwestycji we własne źródła wytwórcze.

Zarządzanie magazynami energii

Odbiorcom posiadającym magazyn energii oferujemy możliwość dynamicznego zarządzania magazynem energii poprzez integrację z autorskim systemem IT do analizy cen energii oraz możliwości wykorzystania arbitrażu cenowego. Usługa jest odpowiedzią na wzrastającą rolę magazynów energii w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Zobacz także

Oferta dla Wytwórców

Wytwórcom energii z odnawialnych źródeł oferujemy kompleksowe usługi w obrocie energią w oparciu o indeksy TGE oraz indywidualnie uzgodnione warunki handlowe.

Oferta dla klastrów energii

Oferta dla WOD-KAN

Oferujemy świadczenie kompleksowej usługi bilansowania handlowego przedsiębiorstwa posiadającego status sprzedawcy energii elektrycznej. Rozwiązanie pozwala na wdrożenie modelu autokonsumpcji wytworzonej energii w wielu punktach poboru energii należących do przedsiębiorstwa.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

Dołącz do newslettera Energynat Obrót

    Formularz

    Zostaw nam
    wiadomość